Моніторинг якості освіти

Якість освіти – це відповідність меті та потребам освітньої системи, сучасним соціальним нормам, стандартам освіти та відповідність процесам та результатам. Це перелік вимог до особистості, освітнього середовища, до системи освіти яка реалізує їх на певних етапах навчання людини, яким відповідає певна сукупність показників.

Для визначення якості освіти  можна використати таку формулу:

якість освіти = якість умов + якість процесу + якість результатів (досягнень вихованців).

Моніторинг в освіті, або освітній моніторинг,  це система збору, обробки, зберігання та поширення інформації про освітню систему або її окремі елементи, що орієнтована на інформаційне забезпечення управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будь-який момент часу та дає прогноз його розвитку .

Моніторингові дослідження на рівні Палацу дають адміністрації змогу отримати якісну достовірну інформацію :

  • про діяльність кожного колективу, вихованця;
  • про діяльність кожного педагога;
  • про діяльність всіх підрозділів;
  • підвищити якість та ефективність управління діяльністю всіх підрозділів закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;
  • встановити причини, які гальмують ефективність їхньої діяльності; реалізувати зворотній зв’язок в управлінні освітнім процесом;
  • спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку освітнього закладу;
  • враховувати результати моніторингу під час атестації педагогів