Навчально – методичні ресурси

Вимоги до змiсту та оформлення навчальних програм з позашкiльної освiти: