Школа молодого педагога

МЕТА: навчання молодих педагогів для їх успішної адаптації до роботи в КПДЮ, формування творчої активності, розвитку освіти молодого педагога та формування творчого підходу через підвищення педагогічної майстерності.

ЗАВДАННЯ:  Школи молодого педагога:

  • організація методичної роботи з молодими педагогами;
  • ознайомлення  з системою позашкільної освіти, її  методологічною основою, нормативно-правовою базою;
  • ознайомлення з  вимогами  що доведення документації керівників гурткової роботи, складання супутніх методичних матеріалів;
  • вивчення роботи молодих педагогів, виявлення проблем та труднощів, допомога в самовдосконаленні;
  • формування необхідних умінь та навичок роботи з календарнимипланами та  програмами;
  • формування в молодих педагогів навичок організації освітньо – виховного процесу з вихованцями, планування занять, виховних, масових заходів різних форм та типів;
  • ознайомлення з інноваційними процесами в педагогіці, з педагогічним досвідом та визначення шляхів їх творчого використання в практичній діяльності;
  • створення умов для самоосвіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
  • ознайомлення з досягненнями педагогічної науки та новітнім педагогічним досвідом;
  • забезпечення належного рівня знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять та масових заходів.